Spel van wind en zand op de

Maasvlakte in Rotterdam